Redsea zeeaquarium social media
Snelle levering uit eigen voorraad Ook te vinden op beslist.nl Achteraf betalen met afterpay Online betalen via uw eigen bank MasterCard Worldwide Verified by Visa PayPal veilig online betalen, geld versturen of ontvangen MasterCard Worldwide Official partner bol.com Vergelijk met Shopwiki Plaats ook uw review! de marktleider op de Belgische elektronische betaalmarkt


Redsea zeeaquarium social media

 

VOORWAARDEN ACTIE

"Red Sea S-serie 400 liter Zeeaquarium" 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Red Sea Max 250 liter Zeeaquarium", hierna te noemen: actie, die wordt georganiseerd door www.aquariumonderdelen.nl, gevestigd te Purmerend aan de Primulastraat 32, hierna te noemen: Aquariumonderdelen.

Artikel 1 Algemeen 

1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. 
2. Indien je jonger bent dan 18 jaar bent, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.

Artikel 2 Gegevens 

1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens). 
2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons en aan ons gelieerde ondernemingen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, een en ander conform onze privacyverklaring

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen? 
 

1. Iedereen kan meedoen via de website www.aquariumonderdelen.nl en/of de aangeboden social media.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars 

1. De winnaar van de hoofdprijs zal at random op onpartijdige wijze worden bepaald onder de deelnemers.

2. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd
 

Artikel 5 Prijzen 

1. De hoofdprijs is een Red Sea S-serie 400 Liter Zeeaquarium incl. Meubel t.w.v. EUR 3200,--. 
2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Aquariumonderdelen.
4. Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal Aquariumonderdelen deze belasting voldoen.
 

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
2. Aquariumonderdelen, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
3. Meer specifiek zijn Aquariumonderdelen, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met:
- de door haar, uitgekeerde prijzen;
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen;
- het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.
4. Aquariumonderdelen, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.
 

Artikel 7 Medewerking 

Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Aquariumonderdelen hierbij toestemming om jouw naam, alsmede mogelijk fotos en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie en zal je tevens, desgevraagd, medewerking verlenen aan andere activiteiten verband houdende met de actie.
 

Artikel 8 Rechten Aquariumonderdelen 

1. Aquariumonderdelen behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Aquariumonderdelen hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. Aquariumonderdelen behoudt zich tevens het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
3. Indien de deelnemers aan de actie een inzending insturen, uploaden, inspreken of anderszins een bijdrage te leveren, behoudt Aquariumonderdelen zicht het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden. Het is echter niet mogelijk voor Aquariumonderdelen om vooraf alle inzendingen te screenen. 
4. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw inzending, behoudt Aquariumonderdelen zich tevens het recht voor om jouw naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.
 

Artikel 9 Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden 

Op deze actie en elk ander gebruik van de website zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
 

Artikel 10 Contact 

Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie of over de website, neem dan contact met ons op. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op jouw vraag en/of opmerking.

www.aquariumonderdelen.nl
Primulastraat 32
1441HB Purmerend

info@aquariumonderdelen.nl
 


Artikel 11 Diversen 

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Indien en voorzover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
3. Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 
4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
 

 

Bij een aankoop ben je op de hoogte van onze gebruiks-, lever- en algemene voorwaarden. Om je de beste winkelervaring te kunnen bieden maken wij gebruik van cookies.